de juiste richting

Kaartlezen informatie

Een consult is er voor iedereen die wel een steuntje in de rug kan gebruiken. Het maakt niet uit waarvoor u komt. U bent bijvoorbeeld op zoek naar antwoorden op levensvragen, inzichten of andere zaken die voor u belangrijk zijn.

Een consult is er voor iedereen die er open voor staat. Indien gewenst is het mogelijk om een foto mee te brengen, omdat door middel van een fotoanalyse veel informatie verkregen kan worden.

Bij een consult zal ik u vragen kaarten te trekken. Deze kaarten geven mij inzicht op wat er leeft bij u op dit moment. Ik heb dan een overzicht van het verleden ,het heden en de toekomst. Het kan voorkomen dat bepaalde situaties waar we nu mee te maken hebben hun oorsprong in het verleden hebben. Daarom kan het van belang zijn om daar naar te kijken en bij stil te staan.

Wat er gebeurt in het hier en nu, en vooral wat we er mee doen is mede bepalend voor wat de toekomst brengt. Samen kunnen we kijken wat u kan doen om de juiste beslissing te nemen of een situatie positief om te buigen. U krijgt informatie en inzichten waar u iets aan heeft en waar u iets mee kan gaan doen. Het is als ware een sleutel die u aangeboden krijgt, maar het is aan u om de deur te openen.

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van de gegevens op de website van De juiste richting, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig, verouderd of onjuist is. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

De juiste richting sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website.

×